Regulamin

REGULAMIN

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym przed złożeniem zamówienia, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres korespondencyjny Sprzedającego (Fundacja Kultura Miejsca, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 39, 00-347 Warszawa). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

Sklep www.magazynszum.pl jest prowadzony przez : 

Fundacja Kultura Miejsca 

ul. Krakowskie Przedmieście 5

00-068 Warszawa

NIP: 525-255-08-20

REGON: 14 66 06 287 

KONTO BANKOWE: 70 1160 2202 0000 0002 3933 3755

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. ( HYPERLINK "http://www.bluemedia.pl/"www.bluemedia.pl)

Dostępne formy płatności: banki (patrz poniżej), organizacje płatnicze oraz karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic,  Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego (Klienta).

Przy płatnościach kartą czas realizacji wynosi 3 - 4 dni robocze od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. 

Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura) jest wysyłany wskazanym przez Sprzedającego lub wybranym przez Klienta przewoźnikiem na adres zamówienia podany przez Klienta w formularzu. 

Wymagane jest podanie w formularzu kompletnego adresu z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numeru telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę przy wybraniu przez Klienta przesyłki kurierskiej.

Wszystkie towary wysyłamy dwa razy w tygodniu, w dni robocze. 

Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.  Warunkiem zwrotu jest powiadomienie sklepu poprzez e-mail lub formularz kontaktowy o chęci zwrotu produktu podając: imię, nazwisko, nazwę produktu, numer zamówienia oraz numer konta bankowego (wyłącznie konto w banku polskim) oraz zwrot produktu pod wskazany adres, bez śladu użytkowania oraz w stanie nienaruszonym, w przesyłce zabezpieczającej produkt przed uszkodzeniem. Przesyłka nie może być wysłana 'za pobraniem'. Kupujący musi mieć potwierdzenie nadania przesyłki (przesyłka polecona lub kurier).  Koszt wysyłki zwrotu towaru ponosi Kupujący. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami  (bez kosztu wysyłki).

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest osobno.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na adres wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 800px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu magazynszum.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. 

Warszawa, 13.09.2016.

 

Płatności zapewnia Blue Media S.A.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl