Wydawcą MIEJSCA jest Fundacja Kultura Miejsca oraz Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie   (obecnie Wydział

Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich ASP w Warszawie)   →  MIEJSCE jest periodykiem skierowanym do środowiska akademickiego, historyków sztuki i  

kultury, teoretyków architektury  i  urbanistyki, artystów i architektów  →  MIEJSCE  skupia się na sztuce i architekturze polskiej i środkowoeuropejskiej

od 1945 do współczesności   →   od kilku do kilkunastu artykułów prezentujących wyniki badań nad współczesną polską sztuką, architekturą i dizajnem   →

eseje wizualne   →   studia przypadków   →   ujęcia interdyscyplinarne

 

Rocznik naukowy MIEJSCE

Badanie sztuki polskiej

"Miejsce" to rocznik naukowy wydawany przez Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich (wcześniej: Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną) Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Tytuł pisma wskazuje na podstawowy cel, jaki jest przed nim stawiany – badanie sztuki polskiej i jej umiejscowienie w konkretnej sytuacji politycznej, społecznej, geograficznej czy historycznej.

Ma to zasadnicze znaczenie w kontekście okresu, którym twórcy i twórczynie pisma chcę się zajmować: sztuką powojenną, z naciskiem na jej najnowszy rozdział, związany z procesem dezintegracji bloku komunistycznego.

Pole historyczno-artystycznych rewizji

Na łamach "Miejsca" ukazują się prace będące wynikiem badań nad nowoczesną i współczesną sztuką polską, architekturą i projektowaniem oraz teksty prezentujące nowe ujęcia problemów już opracowanych oraz artykuły eksplorujące obszary słabo rozpoznane.

W kręgu zainteresowań twórców i twórczyń rocznika znajdują się zarówno studia przypadków, jak i syntezy oraz ujęcia interdyscyplinarne. "Miejsce" jest polem historyczno-artystycznych uzupełnień i rewizji.

"Jesteśmy przekonani, że nie można skutecznie prowadzić poszukiwań w tym zakresie nie tylko bez badań podstawowych, ale także bez refleksji metodologicznej przekraczającej paradygmat postrukturalistyczny. Konieczne jest również odnoszenie się do innych dyscyplin, takich jak socjologia, politologia czy historia powszechna, których ustalenia są zbyt często przez historyków sztuki pomijane" – piszą twórczynie i twórcy "Miejsca".

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl